Thiên Hạt Tư Vấn Hệ Thống Hút Bụi Gỗ Cho Doanh Nghiệp

Bụi gỗ là nguồn ô nhiễm nghiêm trọng nhất trong ngành chế biến gỗ. Bụi phát sinh chủ yếu từ các công đoạn và quá trình sau: Cưa xẻ gỗ để tạo phôi cho các chi tiết mộc, rọc, xẻ […]